Жүрөгүңө барчу жолду издепмин…

Автор: akunova, September 25, 2012

* * *
Кирпигиңдин бир талына илинип,
Көз нуруңа байланганым сезбепмин.
Жүрөгүндө жашап жүрүп байкабай,
Жүрөгүңө барчу жолду издепмин…

* * *
Бир өмүр да жетпейт тура чындаса,
Жүрөктү бир тыз эттирген ирмемге.
Бүт өмүрдү жалган жашап өткөнүң,
Түшүнөсүң кээде жалгыз ирмемде.

* * *
Жылдар уурдап жашыңды да, эркиңди,
Турмуш гана кайратыңды мокотот.
Кыйындардын кыйыны да баш ийип,
Бул тагдырдын жазмышынан мокошот.

* * *
Оюм, дүйнөм, баары кетип сен менен,
Көңүлүмдө дегдөө калды сен деген.
Бар бактымды кайда кеттиң азгырып,
Сезимиңде учкун барбы мен деген?

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.