Мөлт деп агып түшчүдөй

Автор akunova, October 12, 2012

Көз тийбесин Кубанчыма, бактыма, Жамалыңа Тиктегенден талбайм да. Карегиңдин Кумарына капырай Карай берип, Дегдей берип, канбайм да. Жүрөгүм да Бул  көөдөнгө сыя албай Элирет да Алып-учуп кетчүдөй. Ирмегенден Кирпигимди коркомун Сен төгүлүп Мөлт деп агып түшчүдөй.