Сактай көр

Автор akunova, December 15, 2012

Көңүлдүн күүсүн укпаган, Көңдөйлүктөн сактай көр. Сулуулукка заар чачкан, Түркөйлүктөн сактай көр. Боздогон үнгө кылчайбас, Мерездиктен сактай көр. Көз тийбесин периге, Ач каректен сактай көр. Ынак сезим өчпөсүн, Киргилт сөздөн сактай көр. Наристенин бактысын, Шат күлкүсүн сактай көр. Баарын турган (…)

Читать далее »