Жаманды көрүп билээрсиң.

Автор: akunova, December 17, 2012

 

Жалганчынын жанында,

Жаның  ооруп кирдейсиң.

Жалганыбы, чыныбы,

Жан дүйнөсүн билбейсиң.

 

Ушакчынын жанында,

Ууккан сөздөн жүдөйсүң.

Жебиреген көп сөздүн,

Чыны кайсы билбейсиң.

 

Арамзанын жанында,

Арам ойдон кирдейсиң.

Балдай ширин уу сөздөн,

Ууланганың билбейсиң.

 

Кытмыр сөзгө ишенсең,

Ишеничиң үзүлөөр.

Кыйла-кыйла алдансаң,

Акыл-эсиң түзөлөөр.

 

Аракечтин жанында,

Айлаң кетип күйөөрсүң.

Жакшы адамдын баа-баркын,

Жаманды көрүп билээрсиң.

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.