Ысык-Көл

Автор akunova, December 26, 2012

Кайкып учуп чумкуган, Чардагыңа суктандым. Толкунуңду сапырган, Жумшак желге суктандым. Таң атканча мемиреп, Кучагыңда уктаган Аппак айга суктандым.   Катар учкан тизилип, Каркыраңа суктандым. Айдай жүзү мөлтүрөк, Көл жээгинде бой жеткен, Кыздарыңа суктандым.   Көл ичинде акактай, Ташыңа да суктандым. (…)

Читать далее »