Ысык-Көл

Автор: akunova, December 26, 2012

Кайкып учуп чумкуган,

Чардагыңа суктандым.

Толкунуңду сапырган,

Жумшак желге суктандым.

Таң атканча мемиреп,

Кучагыңда уктаган

Аппак айга суктандым.

 

Катар учкан тизилип,

Каркыраңа суктандым.

Айдай жүзү мөлтүрөк,

Көл жээгинде бой жеткен,

Кыздарыңа суктандым.

 

Көл ичинде акактай,

Ташыңа да суктандым.

Аяр, аяр серпилген,

Толкунуңа суктандым.

Күндө өбүлгөн толкунга,

Кумга дагы суктандым.

 

Канат күүлөп керемет,

Бирин-бири кыя албай,

Кылчак- кылчак талпынган,

Ак кууңа да суктандым.

Күн тийгенде мемиреп,

Күлүп тоскон кучагын

Көлүм сага суктандым.

 

Аруу, аруу периште,

Кыздарыңды сүйдүргөн.

Жигиттерге суктандым.

Маңдайыңа жазылып,

Көл жээгинде төрөлгөн,

Көл элине суктандым.

Бермет кылып ыроолоп,

Маңдайыңа жазылган,

Касиеттүү көлү бар,

Кыргызыма суктандым.

 

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.