Жаңы ачылган кызгалдактай жан кызым…

Автор akunova, January 22, 2013

Жаңы ачылган жоогазындай алоолоп, Көзгө өтө сүйкүмдүүсүң ай кызым. Мен өзүмдү көрүп турам өзүңдөн, Жаңы ачылган кызгалдактай жан кызым.   Таң аткандай жарык түшүп сен тарап, Тиктеп-тиктеп көркөмүңдөн көз талат. Шилекейин тарталышпай боз балдар, Ширин-ширин шыпшынышат бир карап.   Апкаарышып (…)

Читать далее »