Публикации по тегу “лирика”

Мөлт деп агып түшчүдөй

Автор akunova, Октябрь 12, 2012

Көз тийбесин Кубанчыма, бактыма, Жамалыңа Тиктегенден талбайм да. Карегиңдин Кумарына капырай Карай берип, Дегдей берип, канбайм да. Жүрөгүм да Бул  көөдөнгө сыя албай Элирет да Алып-учуп кетчүдөй. Ирмегенден Кирпигимди коркомун Сен төгүлүп Мөлт деп агып түшчүдөй.

Буйрубаган бакытым

Автор akunova, Октябрь 10, 2012

Теңир сени өзүмө ыраа көрбөптүр, Тагдыр мага буюрбаган бакытым. Мен ийилген сайын өйдө бийиктеп, Мен талпынган сайын өтө  алыссың. Бүт  өмүрүм жетээр бекен өтүүгө, Жүрөгүңдү жүрөк менен калкалап. Алаксыйын деген оюм жайдак ой, Чимирилтип алып кетет сен тарап. Куюн үмүт (…)

Читать далее »

Баёо болсо менче болсочу…

Автор akunova, Октябрь 6, 2012

Канча жылды бекер уттуруп, Кайыгыпмын сени  күтүүдөн. Алоолонгон оттун боюнда Азыр дагы денем чымырап, Жылый албайм  ошол үшүктөн. Эселектик менче болсочу, Өзүмдү-өзүм чокко салыпмын. Ызаланып, бекер күйүгүп, Жарык издеп жиксиз туюктан, Жарым жолдо калып багытым. Канча күндү эстейм чыйрыгып, Көз (…)

Читать далее »

Мен сенсиз…

Автор akunova, Сентябрь 29, 2012

Мен сенсиз жашап жүрөм жашай албай, Бир үмүттү көпөлөктөй айланып. Жетпей келем талпынып сен тарапка, Өткөн күнгө наристедей алданып… Бекинип канча жылдын далдаасынан, Ошол күндөр келет мени азгырып. Тинтип турат дүйнөмдү тааныш кыял, Түгөй  жүрөк эми минтип азгырык. Бул турмушта (…)

Читать далее »

Жүрөгүңө барчу жолду издепмин…

Автор akunova, Сентябрь 25, 2012

* * * Кирпигиңдин бир талына илинип, Көз нуруңа байланганым сезбепмин. Жүрөгүндө жашап жүрүп байкабай, Жүрөгүңө барчу жолду издепмин… * * * Бир өмүр да жетпейт тура чындаса, Жүрөктү бир тыз эттирген ирмемге. Бүт өмүрдү жалган жашап өткөнүң, Түшүнөсүң кээде (…)

Читать далее »