Жаманды көрүп билээрсиң.

Автор akunova, December 17, 2012

  Жалганчынын жанында, Жаның  ооруп кирдейсиң. Жалганыбы, чыныбы, Жан дүйнөсүн билбейсиң.   Ушакчынын жанында, Ууккан сөздөн жүдөйсүң. Жебиреген көп сөздүн, Чыны кайсы билбейсиң.   Арамзанын жанында, Арам ойдон кирдейсиң. Балдай ширин уу сөздөн, Ууланганың билбейсиң.   Кытмыр сөзгө ишенсең, Ишеничиң (…)

Читать далее »