Архив рубрики “Репортаждар” category

Курманжан Датка Ошто ѳзгѳчѳ кабыл алынды

Автор akunova, September 13, 2014

Кайраты, сүрү, акылмандыгы менен  жумурай-журтка  белгилүү  болгон, кезегинде  элди  тынчтыкта, ынтымакта кармап турган, аялдан чыккан  Датка зайып, эне гана эмес, кыргыз элин  кыргындан сактап калган, эл тынчтыгын, биримдигин  ѳз кызыкчылыгынан, балдарынан да  ѳйдѳ  койгон, келечекти кѳрѳ билген   инсан, жетекчи катары эл (…)

Читать далее »