ТҮШТҮККӨ ТҮШКӨН КЕЛИН

Автор: akunova, September 23, 2012

Бишкектен Ошко самолетто учтук. Менин самолетто биринчи учушум болчу. Тилек жебиреп жаңы келин кандай болоорун, эмне кылуу керек экенин, атасына, апасына, бир туугандарына кандай мамиле кылаарымды, эртең менен эрте туруп эшиктин алдын шыпырышымды, үйгө ким келсе да сылык сыпаа тосуп алып, эшиктин алдына чейин узатышымды, айтор жаңы келинге тиешелүү эрежелердин бардыгын айтып баратат. Мен бир сөзүн угуп, бир сөзүн укпай толкунданып кетип баратам. Көзүм кебездей аппак булуттарда. Колума кармалчудай, жупжумшак.

 -Үйдү айланып чуркайсың,- деген сөзү кулагыма шак дей түштү.

– Үйдү эмнеге айланып чуркайм ыя?

– Мен баятан бери эмнени айтып жатам? Дагы жакшылап угуп ал, жаңы келген келинге өпкө чабат. Ошол өпкө чабаар замат, буйдалбай үйдү он жолу айланып жүгүрүп келишиң керек.

Элдин баары карап турса күшүлдөп үйдү айланып чуркап бараткан өзүмдү элестетип көңүлүм азып кетти.

– Үйдү айланып жүгүрбөй койсом болбойбу?

– Болбойт, анда Абдыназардын келини салтты бузду, түндүктөн келген да, ошон үчүн кайын-журтун тоготподу, үйдү тегеренип жүгүрбөй койду дебейби. Ата-энемди сөзгө калтырбайлы,- деди сырдуу жылмайып.

Мен унчукпай калдым. Мейли жүгүрсө жүгүрө берем го, жүгүнгөнү, башка салттары биздикине эле окшош экен, ушул жүгүргөнү кызык экен, ыңгайсыз деп койдум ичимден.

Агыча Оштун аэропортуна да жетип калдык. Ал жерде достору, туугандары шаңдуу тосуп алышып, Тилектин үйүнө сапар тарттык. Өзүмчө опкоолжуйм. “Түндүк тараптан барган келиндерди Оштуктар жаман көрүшөт, “Аркалык”,- деп бөлүшөт экен, кайненелери күн көрсөтпөй кодулайт экен деген сөздөрдү көп уккандыктанбы, айтор жүрөгүм туйлай баштады. Үйдүн эшигинин алдында көп эл чогулуп турушуптур. Машинадан түшкөндө биздин үстүбүзгө конфет, печенье чачып, узун бойлуу, Тилекке окшош аял мага ак жоолук салды. Жүзү жылуу аялды көрүп коркконум тарай баштады. “Жүз жолу жүгүнүшүң керек”,- деген Тилектин сөзүн эстеп тынбай жүгүнө баштадым эле, “болду балам, болду, өмүрлүү бол, бактылуу бол, акжолтой келин бол”,- деп бетимден өптү. Кандай келин болду экен деп таңданып тиктегендерден да, сын көз менен сыдыра карагандардан да ийменип, эмне кылаарымды билбей кызарып турганымда жанагы аял кашык менен оозума сары май салды. “Өпкө алып келгиле, өпкөнү”-, деген сөздү укканда жүрөгүм “болк” дей түштү. Тилек экөөбүздү катар тургузуп, биз жакка каны шоргологон өпкөнү көтөрүп келатканын көрдүм. Анан бирөөлөр бир нерселерди сүйлөп жатканын билем, эмне дегенин укканым жок. Эси-дартым бул узун огороду бар үйдү он жолу кантип тегеренип чуркайм, элдин баары жабылып мени тиктеп турса деп ойлой бердим. Бутумда да кыйраткансып бийик такалуу туфли. Өпкөнү ары алып кетээр замат коргонду айланып чуркап жөнөдүм. Тургандардын бардыгы эч нерсе көрбөгөнсүп мени жабыла карап калышты. Көзүм боорун тырмап каткырып жаткан Тилекке түштү. Коргонду бир айланып, экинчи ирээт айлана баштаганда жанагы башыма ак жоолук салган аял алдымдан утурлай чуркап жетип:

– Кой садагаң кетейин, Тилек тентек ошентип жөн жүрбөйт. Сени тамашалаган турбайбы, жаңы келин антип чуркабайт айланайын- деп, бетимден өөп үйгө алып кирди.

 Эшиктин алдында тургандардын бардыгы күлүп жатышыптыр. Ызамды айтпай эле кой, ыйлап жибере сактап зорго кармандым.

 -Сени шашпа, деп коем ичимден Тилекке ызырынып. Көшөгөгө аялдар кирип жоолук салышып, “Ак жолтой келин бол”, “бактылуу болгула”, “кошконуң менен кошо кары” деп тилектерин айтып, бетимден өөп кетип жатышты. Жаңы келинди көргөнү келип таң калып караган кичинекей кыздар да бар. Тилек бир убакта көшөгөгө баш бакты, күлүп жүрөт, шылдыңдап. Ачуум эчак тарап кеткен болсо да “сениби!”дедим.

– Эй ыйлабай эле отурасыңбы, ыйлабайсыңбы!,- дейт.

– Эмнеге ыйлайм,-дедим.

– Тилектин аялы эрге тие албай араң жүргөн неме көрүнөт, ырсаңдап күлүп отурат дебейби, калп деле болсо ыйламыш этип бетиңе шилекейиңден сүйкөп койбойсуңбу, биздин айылга келген келиндердин бардыгы көшөгөдө ыйлап отурушчу, бол эми ыйла, өңгүрөп ыйлап калсаң, ыйлабасаң деле жоолугуңду ылдый тартып алып уу-уу-уу дей бербейсиңби, эл сени ыйлап атат бечара дейт, болбойсуңбу деп демите баштады.

 -Баятадан бери күлүп эле отуруп эми ыйлап баштасам уят эмеспи, ыйлабайм,- дедим. Кошо келген курбу кызым жаңы келин келсе ыйлачу эле, ушуну ойлоп койбоптурбуз да,- деди. Аңгыча көшөгөгө баш баккан апасына Тилек “Апа, келиниңиз кетем деп ыйлап атат, жеткирип коеюнбу” деди.

– Дагы эмнени быштагың келип турат, келиним ыйлабай этпей эле отурат, кара шумдукту баштабай тынч отурчу,-деди. Ый дагы Тилектин кезектеги тамашасы экенин ошондо түшүндүм.

 

Нике

Кечинде молдо чакырылып, нике кыйыла турган убакыт келди. Молдонун сүйлөгөнү көшөгөнүн ичине даана угулат.

– Кыздын атасынын атын сурагылачы,- деди молдо. Тилек экен,- деди Тилектин досу. Ой Тилек экенин мен деле билем, кыздын атасынын атын сурабайсыңбы?

– Ошол кыздын атасынын аты Тилек турбайбы,-деди Медер.

– Мунуңардын дени-карды соо немеби, же ичип алганбы, башка бирөөнү сураткылачы, кыздын атасынын атын сурап келсин!

– Ошол кыздын атасынын аты Тилек экен да,- деди Жыргал.

– Астапырылла,- деди таң калган молдо.

 

Казан көөлөгөндө

– Эртең айылдагы аялдар келишет. Сен аялдар отурган бөлмөгө кирип казан көөлөйсүң. Адегенде кирип жүгүнөсүң анан казан көөлөгөндөн кийин бурулбай артың менен чыгып кетишиң керек,- деди. Бизде түбүнө көө толуп калган казанды көмкөрүп алып кыргыч менен көөсүн кырат. Ошону казан көөлөйт,- деп коебуз. Аялдар отурган жерде менин казандын көөсүн кырганым, көөнүн үйдүн ичине учуп атканы, колум, бетим көө болгону элестеп кетти.

-Мен казан көөлөбөйм,-дедим. “Эмнеге ботом, анын анчалык деле кыйынчылыгы жок. Тамак салынган казан турат. Чөмүчкө ак пахтадан жип өрүп байлап коебуз. Сен казанды аралаштырып гана коесуң”,- деди. Өх,-деп эс ала түштүм. Аралаштырып эле коюш керек болсо аралаштырам, мен көөсүн кырышым керек турбайбы,- деп коркподумбу,-дедим.

Эртеси аялдар келгенде кирип казан көөлөдүм. Аялдар баталарын беришип, бирден жоолук салышты. “Казан көөлөбөйм” дегенимди эстеп көпкө чейин күлүп жүрдүм.

 

Эшик шыпырганда

– Таңкы саат 4тө атам менен апам турушат, сен күн сайын 3тө туруп үйдүн алдын, короону мизилдетип шыпырып коюшуң керек. Анан эң баалуу көйнөгүңдү, эң бийик такалуу туфлиңди кийип алып шыпырууң керек,- деди Тилек.

– Эмнеге, көйнөгүм чаң болуп калбайбы? Анан бийик така менен ыңгайсыз дагы,- дедим.

– Себеби кошуналардын келиндеринин бардыгы эртең менен эрте эң кооз көйнөктөрүн кийип алып эшик шыпырышат. Кокус сени кошуналар көрүп калышса бечаранын жаңы көйнөгү жок көрүнөт деп кеп кылышат,-деди.

– Жаңы келинге өтө кыйын экен да, мейли эми каникул бүтсө кетип калам да, эшигин шыпырып кое берейин,- деп койдум ичимден. Мен саат 3тө турсам таң ата элек экен. Көчө чырагын жактым да эшиктин алдына суу сээп шыпырып койдум. Эртеси дагы саат 3тө эшик алдына суу сээп жүрсөм кайненем чыгып:

– Ээ катыгүн бул эмнең, биринчиден эшик алдын бир жумада бир шыпырсаң болот. Анан да саат 3тө эмес, таң атканда эле шыпыр балам. Анан алдагы көйнөгүң чаң болбодубу, халатыңды кийбейсиңби! Тигил шиш така кийип алган эмнең кокуй, үйдө каляч толуп жатпайбы десе болобу!

Тилекке ачуум келгенин айтпай эле коеюн.

– Сени шашпа, таң атсын,-деп коём ичимден. Үйгө кирсем Тилек быкылдап күлүп жатат.

 

Нан үзгөндө

Күндөрдүн биринде кайненем тандырга нан бышырды. Мен тандырга нан жапканды билбеген соң нан жасашып, даяр камырды жеткирип берип жардамдашып жүрөм. Тандырды биринчи көрүшүм болчу. Бизде нанды көмөчкө же көңкөгө бышырат да. Нан кызарып бышып калган. Баятан бери ысык тандырга нан жабыштырып жүрүп чарчадыбы, же мени сынайын дедиби, айтор кайненем үйгө кирип кыйшайып жатып калды. “Нандарды үзүп келчи балам,”-деди. “Үзүп” деген бизде туурап келчи деген сөз эле. Канчоосун үзөйүн,- десем “баарын”,- деди. Нандын баарын туурап алып эмне кылат болду экен,- деп мен таң калып турдум. Тандырга нан бышырып көрбөгөндөр үчүн өтө кыйын экен. Тандырдын ичи алооогон ысык. Колумду сала албайм, эңкейсем бетим күйөт. Анан ойлондум да тандырдын ичине тактай коюп, бешилик менен улам бышкан нанды чыгарып, баарын чарага салдым. Кичине сууй баштаганын туурасам эки нанды туураганда эле чара додо болуп толуп калды. Анын үстүнө апам: “Эгер нанды ысыгында туурасаң былтыйып калат, тикесинен жөлөп сергитип, суугандан кийин туураш керек деп калчу. Мынча нанды туурап эмне кылат болду экен деп ойлондум да, чарадагы тууралган нанды кайненемдин алдына алпарып койдум.

– Бул эмне,-дейт таң калып. “Нанды үзүп кел”,-дебедиңизби, дедим.

– Ой орус, мен тандырдан чыгарып кел дедим эле,-деди күлүп.

 

Сынган чыны

Келин болуп барганыма эки, үч күн болгон. Кокусунан колумдан түшүп кетип бир чыны сынып калды. Жапжаңы, гүлдөрү кооз, жакшынакай чыны болчу. Эң негизгиси кымбатыраак сервиздин чынысы экен. Абдан кыжаалат болдум. Чапталса чаптап коймокмун. Келе элек жатып сервизимдин чынысын сындырып койду, жаңы келин эби, сыны жок, олдоксон неме экен, тарбия алганбы, албаганбы дейт го деп абдан кыжаалат болдум. Чыныны болсо идиш жууган марлиге ороп столдун алдына бекитип койдум. Эшикке чыксам эч кимге көргөзбөй ыргытып жиберем деп ойлогом. Анан унутуп коюптурмун. Бир күнү кайненем: “Ээ Нурила, бул чыныны ким сындырган,-дейт. Эмне дешимди билбей калдым. Мен сындырып бекитип койгом деп кантип айтам. “Жанагы жаңы келин сындырып алып, эмне кылаарын билбей бекитип койгон турбайбы”,- дедим. Кайненем таң калып мени карап туруп, кайсы келин,- деди көрүнөт, анан каткырып жиберди. Сынган чыныдан ошентип кутулгам.

 

Каляч

Идиштерди жууп жүргөм. “Тигил калячты сүртүп койчу” ,-деп колума носки карматып койду кайненем. Носки жуулган, таза носки. “Каляч” деген эмне экенин билчү эмесмин. Кол шилтеген жагын карасам столдун үстүндө нан салган кара табак турат. Үстү чын эле чаң экен. Ошол табакты “каляч” дейт болду бекен? Бирок ошол нан салган табакты носки менен сүртпөсө керек деп таң калып турдум. Кайра сурасам дүлөйбү деп ойлосочу, сурабасам көрсөткөн жагында табактан башка эч нерсе жок экен. Табакты носки менен сүрбөсө керек,-дедим да “эмнени дедиңиз?” ,-деп кайра сурадым. “Калячты” дейт кайра. “Каляч эмне?,- десем, тигил бутка кийген деп таң калып карап койду. Көрсө каляч деген галош экен.

Шимек

Каникул бүтүп, Оштон Бишкекке учмакпыз. Самолетко кечкиге билет алдык. Өзүбүз айылдан эртең менен эрте келгенбиз. Убакытты өткөрүш үчүн базар кыдырдык.

Кетип баратканда көзүмө жыгачтан жасалган жаңы ышкырык урунду. Колума алып, оозума салып ышкырсам ышкырылбайт. Тешиктери да көрүнбөйт.

– Муну кантип ышкырам ыя деп коем. Сатуучу күлүп карап турат. Тилек колумдагы -ышкырыкты жулуп алып, ордуна койду да, мени декдеңдетип сүйрөп кетти.

– Эй, сен бул эмне деп сурап анан оозуңа салбайсыңбы!,-дейт. Ал эмне эле десем, ал эркек баланын шимеги дейт. Койчу, шимек деген жиликтен жасалат го,- десем, бизде ошондой, жыгачтан жасалат, анан аны оозго салбайт,- дейт. Акыры ал шимек иштетиле элек, жаңы экен го, деп зорго кутулгам.

Комментариев: 47

Жыпара, кандайсын? Иштер, ден-соолуктар, бала-чака, абышкан – баары жакшыбы? Бул ангемен абдан жакшы экен. Дагы барбы? Окуп алып боорум эзилгенче кулдум. Азаматсын. Калтырбай, дагы кобуроок, кенениреек жазсан, абдан жакты.
Менден чон салам сага, жооп жаз.

Автор: Алтынай Темирова, дата: Monday October 22nd, 2012 06:54 PM. Reply #

Оло кулдурдунуз!

Автор: Махабат, дата: Monday November 12th, 2012 08:36 AM. Reply #

АЯБАЙ СОНУН ОКУЯЛАРЫНЫЗ БАР ЭКЕН. ДАГЫ ОЙ БОЛУШПОЙСУЗБУ… КЕЛЕЧЕКТЕ ОШОЛ ЖАККА КЕЛИН БОЛУП КАЛУУ МУМКУНЧУЛУГУ БАРЛАР УЧУН ЖАКШЫ МАСТЕР КЛАСС БОЛОТ ЭКЕН… КУТОБУЗ…

Автор: ADILA, дата: Wednesday December 12th, 2012 11:05 AM. Reply #

Сонун жазылыптыр.Кулуп атып жаагым талып калды.

Автор: aisalkyn, дата: Friday May 10th, 2013 08:57 AM. Reply #

ahahahaaa soonun

Автор: Aibek, дата: Friday May 10th, 2013 08:22 PM. Reply #

Күлүп атып ичим ооруп калды. Көзүмөн жаш агып кетти… Азамат!!!

Автор: Mairambek, дата: Saturday May 11th, 2013 05:13 AM. Reply #

Жыпара чыгармачылык ийгилик!

Автор: Бүбайша, дата: Saturday May 11th, 2013 07:01 AM. Reply #

Чынын айтсам, Тилек долбоеб экен. Ошондой да шутка боло бекен.

Автор: Koreec, дата: Saturday May 11th, 2013 07:26 AM. Reply #

Cөгүнбөй эле койсоң болмок…

Автор: Mairambek, дата: Sunday May 12th, 2013 08:37 PM. Reply #

Ай-ий боорум ай))) мага жакты, кийинки сапарынызды да жазсаныз жакшы болмок!))) Тилектин тамашакойлугу да жакты))) Супер!!!

Автор: Айпери, дата: Saturday May 11th, 2013 07:43 AM. Reply #

Келиндин келгендеси эсинен кетпейт дейт. Соонун окуялар болгон экен. Тилектин тамашакойлугу жакты. Абдан маанилуу жазылыптыр.

Автор: Айжамал, дата: Saturday May 11th, 2013 08:44 AM. Reply #

Magada ollo jakty jakwy ele kuldum , Tilek baikenin kylyktaryn kotorgon sizge rahmat)))

Автор: Marat, дата: Saturday May 11th, 2013 12:20 PM. Reply #

Чынында аябай кызык болгон экен…Жолдошунуз аябай тамашакой мырза го.Бул окуялар кайсы жылдары болду экен???

Автор: Zeineb, дата: Saturday May 11th, 2013 02:07 PM. Reply #

Тилек байке маладец хахааааааааааа кулоберип жыргап калдым ен сонун

Автор: ЖООМАРТ, дата: Saturday May 11th, 2013 03:00 PM. Reply #

Turmuh uhunu menen kyzyk,baktulu bolgula?…

Автор: Gulnar, дата: Saturday May 11th, 2013 03:44 PM. Reply #

Joldowun daana kyzyk adam eken! Mandem bar neme okwoit. Bolboso ozunun en baktyluu kunundo ozunun jana kelin4eginin namysyna doo ketirip.

Автор: Dani, дата: Saturday May 11th, 2013 04:38 PM. Reply #

ой укмуш экен мен Ошко келин болгом башында кечке эмне дединиз деп сурап калчуумун. айтор жаны келин болгондо кандай кана укмуштар болотко. Тилек жолдошунуздун да тамашалары сонун экен эсте калаарлык. бул тамащаларынарды бала чака неберелеринерге айтып бересинер да кудай кааласа сонун уйбуло тамашасы болот.бактылуу болгула

Автор: labida, дата: Saturday May 11th, 2013 04:59 PM. Reply #

Күлө берип ичим эзилди го))))

Автор: Азамат Ош, дата: Saturday May 11th, 2013 06:44 PM. Reply #

Так мендей болуптурда. Менда тунку 3-00 туруп эшикти шыпырып журсом кайненем тан калган эч нерсе жок эмнени шыпырып жатасын же уйку жокпу деп кулгон.

Автор: Hani Osh, дата: Saturday May 11th, 2013 07:11 PM. Reply #

Sonun jazylyptyr,kelin da kyiyn eken,baktyluu bolgula!!!

Автор: Akyl, дата: Saturday May 11th, 2013 07:24 PM. Reply #

Окуп бир жылмайдым. Бирок, мен да ошол жакка келин болуп калсам кыйналам го деп кооптонуп да кеттим.

Автор: Назгуля, дата: Sunday May 12th, 2013 05:32 AM. Reply #

KULKULUU EKEN. TILEK BAIKE JON GANA SYNAP KORGUSU KELGEN GO. OKUP JATYP, OPKO CHAPKANDA UIDU 10 JOLU AILANYP CHURKAISYN DEGEN JERINE KELIP OKUUGANDY TOKTOTUP, JANYMDAGY KYZDARDAN SURAP JATBAIMBY. BIZDE UIDU 10 JOLU AILANSYN DEGEN SALT BARBY DEP. ALARDA TAN KALYSHTY. MEN UCHUN BUL KYZYK BOLDU DA, KAIRADAN ULANTUUGA SHASHTYM.

Автор: FERUZA, дата: Sunday May 12th, 2013 08:07 PM. Reply #

Спасибо за очень интересные и смешные рассказы. Я думаю, основной смысл этих рассказов в том, что мы отличаемся только внешними мелочами, а внутри, в главном, в принципе мы очень похожи. Все любят шутить, все добрые и все доброжелательные. И всё не знакомое, кажется страшным, а когда узнаешь это поближе, то твои страхи уже кажутся смешными. Всем мы разные, но все мы хорошие…

Автор: Сарвар, дата: Monday May 13th, 2013 04:20 AM. Reply #

jindigo…vneshne otlichajutsya? v kakom meste?

Автор: Nazgul, дата: Friday May 17th, 2013 10:05 AM. Reply #

[…] пикирлери экенин көрдүм. Алардын көбү Жыпар эженин “Түштүккө түшкөн келин” деген чыгармасына жазылыптыр. Болгону да акыркы 3-4 […]

Автор: Жыпар эженин рекорду | Темирлик, дата: Monday May 13th, 2013 05:08 AM. Reply #

Oy booorum, kulo berip ichim ezildi! do sih por smeyus’!! Pobol’we takih rasskazov, bol’woy pozitiv!Spasibo!

Автор: Gulperi, дата: Monday May 13th, 2013 08:59 AM. Reply #

Мага да жакты бул чыгарманыз баарында агороду айланып чуркаганы жакты супер чыгарма

Автор: алдиер, дата: Monday May 13th, 2013 11:37 AM. Reply #

Жыпар эже, жакшы жазылыптыр… ))))

Автор: Кесиптешин 2:), дата: Monday May 13th, 2013 01:45 PM. Reply #

bilbese emne kylsyn, men dele oshentmekmin))))

Автор: ainura, дата: Tuesday May 14th, 2013 05:00 PM. Reply #

Сонун жазылыптыр,мен да аябай кулдум ичим эзилип калыптыр.Уйдо эч ким жок болчу,боорум эзилип кулуп жатсам,коншулар келишиптир,не балээ болду деп.Анан аларга окуп берсем,алар да аябай кулушту.Баарыбыз уйду башыбызга кийип жыргап алдык.аябай жакты,Жолдошунуздун тамашакойлугу укмуш экен,азамат!Сиз дагы чыдамкай экенсиз.Бактылуу болгула!

Автор: Миргул, дата: Friday May 17th, 2013 07:30 AM. Reply #

oi kudaiym-ai ushundai da sonun angeme bolobuuuu? Ichim ezilip,kozumon jash chikkancha kuldum ayabai sonun eken moladsy!

Автор: samara, дата: Friday June 21st, 2013 01:38 PM. Reply #

шимекти оозуна салган жери соонун болуптур анан уйду айланып чуркагыны.

Автор: Busurman Yuzbekov, дата: Sunday June 30th, 2013 07:06 PM. Reply #

аялдын чачы узун болгону менен акылы кыска болот деген соз туура да.

Автор: Busurman Yuzbekov, дата: Sunday June 30th, 2013 07:09 PM. Reply #

Рахмат Сизге, аябай кулуп жыргап алдык. Эн сонун, бактылуу жубайлар экенсиздер! Аябай тамашакой шайыр жолдошунуз бар экен, эсте калган кундорду аябай сонун элестуу жазган кара соз чебери, жолдошунун жубайы бар экен! Сиздердей бактылуу, жакшы уйбулоолор аябай коп болсун элибизде!

Автор: Мирлан, дата: Thursday July 4th, 2013 12:59 PM. Reply #

кулом деп ичегилер алмашып калды го

Автор: Гулум кызым, дата: Sunday July 14th, 2013 09:29 AM. Reply #

омурунуздун акырына чейин жузунуздон жылмаю кетпей, ушундай кызыктуу окуялардан коп коп жазып турунуз.

Автор: Гулум кызым, дата: Sunday July 14th, 2013 09:32 AM. Reply #

Чыгармаларыныз мага аябай жакты, калеминиз курчуй берсин. Ийгилик, алга чамданыз!

Автор: Гулум кызым, дата: Sunday July 14th, 2013 09:56 AM. Reply #

Жыпара1 Саламатсыңарбы! Кызык аңгемелер экен. Мага жакты.

Автор: Өмүрбүбү, дата: Monday August 19th, 2013 01:17 PM. Reply #

Жыпара1 Саламатсыңарбы! Кызык аңгемелер экен. Мага жакты.
Мен Ташкентте окугам. Таң калганым силердин баёлугуңар болду. Аябай күлдүм.

Автор: Өмүрбүбү, дата: Monday August 19th, 2013 01:19 PM. Reply #

Жубайыңардын сүрөтүн дагы чыгарып койсоңор болот. Грузинский фильмдердей элес калтырды.

Автор: Өмүрбүбү, дата: Monday August 19th, 2013 01:21 PM. Reply #

Түштүк деген чоңда, ар бир райондун өзүнүн салттары бар, мисалы жогоруда жазылган көп салттар (үйдү чуркоо, казан көлөө, каляч…) Лейлекте жок, мен да таң калып калдым окуп…

Автор: Коля, дата: Tuesday November 19th, 2013 11:01 AM. Reply #

Мен муну мурда да уккан элем. Өз оозунуздан. Азыр даагы окуп чыктым. Ар бир окуя өзүнчө драма. Ийгилик сизге!

Автор: чынар, дата: Tuesday December 24th, 2013 04:25 PM. Reply #

Жаман кемпирим да биринчи жолу Ошко учканыбызды айта берет. Түштүктө аялдар ичимдик ичишпейт, узатып калышса “ичпейм”, дегин деген экенмин. Аэропорттон түшүп ашканада тамак ичип олтурсак акырын түртүп, ары жактагы эки келин тарапты көзү менен көрсөтүп калды. Көрсө аракты чайнекке куйдурушуп алышып ичишип жатышкан турбайбы.
Мындар башка да көп нерселерди айтат. Аны жазган киши кайда.

Автор: Тынычбек, дата: Sunday January 26th, 2014 04:38 AM. Reply #

Соонун экен, күлө берип көзүмөн жаш акты го ))), Мен да көлдүк болгондуктан, окуп атып башкача, эзели укпаган сөздөр жолукту, анан түшүнүп алып айвай каткырдым. )))Бакыт сизге!

Автор: Рахат Касымалиева, дата: Monday January 27th, 2014 06:53 AM. Reply #

Мага анча деле жаккан жок ичим тырмап кулчу нерсе деле жок экен.

Автор: kg gold, дата: Tuesday February 4th, 2014 06:04 PM. Reply #

куло турган деле жери жок го тундуктук келин деген таксманы эле жазып коюптур еще анда кызыктуураак

Автор: мунара, дата: Thursday September 17th, 2015 09:40 AM. Reply #

[…] пикирлери экенин көрдүм. Алардын көбү Жыпар эженин “Түштүккө түшкөн келин” деген чыгармасына жазылыптыр. Болгону да акыркы 3-4 […]

Автор: Жыпар эженин рекорду - Темирлик, дата: Friday July 15th, 2022 05:56 AM. Reply #

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.