Күчтүүрөөк экен бул тагдыр

Автор: akunova, September 23, 2012

Алдыңды тороп бастырбай,
Эркиңди сынайт бул  тагдыр.

Байлыкты төгүп жолуңа,
Алкыңды сынайт бул  тагдыр.

Дөөлөт берип чирентип,
Акылың сынайт бул тагдыр.

Мээнет  артып мойнуңа,
Күчүңдү сынайт бул тагдыр.

Дос алдында басынтып,
Баркыңды сынайт бул  тагдыр.

Тамшантып туруп таарынтып,
Таалайың сынайт бул тагдыр.

Чөгөлөтүп алсызды,
Көрөңгөң сынайт бул тагдыр.

Көңүлүңдү  оорутуп,
Сөзүңдөн сынайт бул тагдыр.

Жалындап турсаң суу төгүп,
Сүйүүңдү сынайт бул тагдыр.

Күчтүү деп жүрсөм адамды,
Күчтүүрөөк экен бул тагдыр.

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.