Бул сүрѳттү тарткан чебер ким эле?

Автор: akunova, September 3, 2014

Билбейм неге түшүптүрмүн каткырып,
Кѳргѳн кѳздү кубанычка азгырып.
Жакшылыктан ачылгандай жаркыган,
Сүрѳттѳгү кызды турам жактырып.

Бир ѳмүргѳ бир жаралган бактыдай,
Карегиңди карек менен тузактап.
Күндүн нуру андан агып түшкѳнсүйт,
Ай ааламды турган сымал кучактап.

Менби, менби, мен экенмин чын эле,
Бакытыма сыйбай турам тим эле.
Бул ирмемди шап кармаптыр укмуш ай,
Бул сүрѳттү тарткан чебер ким эле?

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.